Общи условия

Общите условия регламентират отношенията между "ХИ ТИ" ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.hiti.bg

 

Дефиниции

    "НИЕ", "ХИ ТИ", "ФИРМАТА" – означава "ХИ ТИ" ЕООД  с адрес на управление: гр. Раднево, ул. “Тачо Даскалов“ 4, ЕИК 123541642, тел: 0899 155 161, e-mail support@hiti.bg ,

    "ПОТРЕБИТЕЛ" – лице по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").

    "КУПУВАЧ" – лице, извършващо покупка на продукт или услуга от онлайн магазина.

     "САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.hiti.bg

    "АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на www.hiti.bg

    "ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин предоставящ възможността за закупуване на продукти или услуги чрез Интернет находящ се на www.hiti.bg.

    "ПОЛЗВАТЕЛ" – лице , което използва функциите на сайта.

     "ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").

    "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

    "ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. Кликването върху който и да е, бутон, линк или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към общи условия тук, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

Регистрация

    За да се регистрирате трябва да  имате навършени 18 години и да попълните формуляр за регистрация.

    Сайтът ни може да бъде разглеждан и без регистрация. Регистрация е доброволна и безплатна тя е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта .

    При успешна  регистрация ще получите потребителско име и парола, като с  един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт

    Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

 

    Ако не желаете да регистрирате акаунт, можете да пазарувате като гост, като предоставените  данни се обработват само изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

 

Общи

    Информацията за стоките представени на сайта ,като технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и др., е предоставена от производителя или вносителя на съответната стока, като ХИ ТИ не носи каквато и да е отговорност в случай на :

  • печатни грешки;
  • неточно представена информация;
  • невярно  представена информация;
  • неправилно представена информация;
  • вярна информация, но представена по заблуждаващ начин;
  • разминаване между представеното и действителното положение.

    Качените на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е разминаване с действителните параметри.

 

Цени

    Всички цени на сайта/онлайн магазина са в български лева и са валидни единствено към момента на публикуването им. ХИ ТИ си запазва правото по всяко време да ги променя без предупреждение. Цените на онлайн поръчки  потвърдени от ХИ ТИ са окончателни и не подлежат на промяна. Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи. Не е включена декорация в цената.

 

Законова Гаранция. Информация за потребители

    Съгласно чл. 112-115 от ЗЗП всички продавани (представени) на сайта и/или в онлайн магазина стоки са със законова гаранция . Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП не оказва влияние върху Търговската гаранция. Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП независимо от търговската гаранция. Произтичащите от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП права на потребителите може да видите  ТУК


Алтернативно решаване на спорове

    Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

    Казаното до тук се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.


Поръчки

    Само ползватели приели общите условия могат да правят поръчки.


Плащане

    Цената на поръчаният от онлайн магазина продукт може да бъде заплатена чрез  наложен платеж  като всички плащания се извършват само в български лева.

    При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на ХИ ТИ от негово име и за негова сметка.

    При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": куриера предава на купувачът фактура/касова бележка, в която цялата дължима сума е посочена, включваща цената на продукта и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума като плащането се отбелязва в документа, който удостоверява предаването на стоката, като той служи и като разписка.

 

    Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка може да се направи корекция по вече издадена фактура. След изтичането на този срок ХИ ТИ няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Договор

    Договорът за продажба от разстояние между ХИ ТИ и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на ХИ ТИ. Потвърждаването на сключен с ХИ ТИ договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставените от купувача електронна поща и телефонен номер.


Доставка

    Поръчан от онлайн магазина продукт се доставя само до адреси на територията на Република България. След подписването на приемно предавателен протокол купувача получава стоката . Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

    За поръчки до 13:00 ч. българско време – 3 дни от потвърждаването на поръчката.

    За поръчки след 13:00 ч. българско време - 4 дни от потвърждаването на поръчката.

 

    Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

 ХИ ТИ си запазва правото едностранно с до 12 дни, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове. Продуктът се доставя стандартно - на ръка срещу подпис , като доставката е до входа на сградата. Ако има затруднение или невъзможност за връчване лично на клиента, пратките се връчват на:

за домашен адрес – член от домакинството отбелязват се името на лицето, получило пратката, и връзката му с клиента

за служебен адрес – лице с месторабота на адреса отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

    Ако при първо посещение е имало невъзможност за връчване на стоката, не по вина на ХИ ТИ и/или куриера (ако няма никой на адреса и др) се оставя известие, в което се посочва телефон за връзка, на който клиента следва да се обади в срок от 3 (три) работни дни за да бъде определен нов срок на доставката. При второ посещение и невъзможност за връчване не по вина на ХИ ТИ и/или куриера, автоматично се прекратява договорът за продажба от разстояние, като санкцията в този случай за неизпълнението на купувача, ХИ ТИ задържа всички суми заплатени от купувача. Когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка, важи казаното в предходното изречение . ХИ ТИ/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.


    За непотърсена/неполучена в срок стока ХИ ТИ не носи отговорност. След изтичане на срока за получаване ХИ ТИ има право да начислява такса за съхранение в размер на 3 лева на ден на всяка стока.


Преглед на стоката

    Купувачът е длъжен незабавно да  прегледа продукта и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на придружаващите я аксесоари и/или изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Вещта се смята за одобрена ако купувача не направи това , като той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на изискваните от българското законодателство документи.

 

Рекламации

    Рекламации на закупени продукти чрез онлайн магазина се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Раднево ул. “Тачо Даскалов “ 6 Тел:0899 155 161

 

Отказ от сключен договор от разстояние

    На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

    Правото на отказ може да бъде упражнено Само ако потребителят е представил на ХИ ТИ стоката в оригиналната ѝ опаковка със запазен търговски вид, всички принадлежащи  към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

    В случай че има упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде продукта/продуктите обратно на ХИ ТИ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е известил ХИ ТИ за решението си да се откаже от договора. Потребителя изцяло носи отговорност/риска от случайното ѝ погиване до предаването на стоката на ХИ ТИ.


Публикуване на ревюта за стоки

    За да се  публикуват  ревюта е необходима регистрация. След едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им  ХИ ТИ публикува ревютата. Те трябва да са написани на български език (на кирилица) и да съдържат единствено обективното мнение на клиента за съответната стока, осланяйки  се на преките си впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването ѝ.

   Публикуваните ревюта са без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. ХИ ТИ не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта. 

ХИ ТИ си запазва правото по еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, без да е необходимо да се обосновава, да не публикува предоставено ревю, без значение от съдържанието му.

 

Политика за защита на личните данни 

    Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти e първостепенно значение за нас. Политика за защита на личните данни на ХИ ТИ, която обхваща най-общо „обработване“ - начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме данните Ви. Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим високо ниво на защита на всички ползватели на www.hiti.bg

    Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на ХИ ТИ.


Събиране и използване на лични данни

    Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Личните данни се обработват само за срока и за целите, за които са предоставени, единствено на територията на Република България. С оглед предоставянето на продуктите и услугите ни  е възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори.     Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват.


Какви лични данни събираме

    Когато купувате продукт ,регистрирате акаунт,  участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация или др.

    Когато е необходимо издаването на определени документи, например фактура, съгласно изискванията на нормативната уредба е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни.

    Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.


Как използваме личните данни

    Kато страна по договор за продажба на стоки или услуги oбработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си. Възможно е да ги използваме ,за да изпращаме съобщения като известия - относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила. 

    Ако сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Съгласие заявено веднъж по всяко време може да бъде оттеглено.

    Ако сте заявили съгласие за участие в събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

       

  Разкриване пред трети страни

    С цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договор или на законови такива, е възможно или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

 

    Защита на личните данни

    Взимат  се предпазни мерки, включващи физически мерки, административни, технически ,за да защитим личните ви данни от кражба, загуба и злоупотреба, както и от предотвратяване на  неоторизиран достъп, промяна ,разкриване или унищожаване.

 

    Носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите, когато  публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях.

 

    Цялост и задържане на личните данни

    Ако нормативен акт изисква личните Ви данни да бъдат задържани за по-дълъг период ХИ ТИ ще го направи в противен случай ще бъдат използвани за изпълнението на конкретната цел след което ще бъдат изтрити.

 

    Лични данни - Права на субекта   

    Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате след като влезете в акаунта си.

     На support@hiti.bg можете да  поискате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити. За да се избегнат злоупотреби, исканията с горното съдържание ще бъдат обработвани само ако са изпратени от имейла, използван за  регистрацията , като правото ни  да поискаме допълнителни данни с оглед категоричното установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася, се запазва.

    На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Други

    ХИ ТИ се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, както са описани . Информацията представена на сайта, като дизайн, наличности, цени и др. е валидна само към момента на представянето ѝ, като ХИ ТИ  може да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява информацията за ползване на сайта, както и информация за цени, наличности и т.н за да е информиран ако са  настъпили някакви промени. Във всички случаи промяната ще действа занапред и не засяга  потвърдени от страна на ХИ ТИ преди извършването ѝ поръчки. При необходимост от  допълнително одобрение от страна на ХИ ТИ то следва да бъде дадено и ако не бъде направено, независимо от потвърждаване на поръчката тя ще бъде считана за невалидна.

    ХИ ТИ не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. На собствен риск и отговорност е  кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат. Използващите сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни ,когато това е необходимо.

    За некоректните, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на лица използващи сайта , които нарушат условията за използване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги ползват не по предназначение, ще бъдат заличени.

    Действащото в Република България законодателство се използва  неуредените в настоящите общи условия въпроси. Със споразумение  ще се решават всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки, а в случай че не се постигне  такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. Раднево, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно радневски районен съд или старазагорски окръжен  съд.


Актуализация

Общите условия може периодично да се актуализират от ХИ ТИ. Ако има промяна на сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.